Gamla fönster är ofta gjorda av
hög kvalitè och designade för husets
stil och tidsepok.

När man förr i tiden skulle snickra ett fönster så gjorde man det ordentligt från början. Först valde man ut rätt typ av trä som var kärnan från en långsamt växande gammal fura. Den gamla kärnfuran har ett hartsrikt virke som håller länge och är starkt motståndskraftigt mot röta.

I modern fönsterindustri har man inte tid att välja och vraka bland virket som man gjorde förr i tiden. När man valde den gamla fina kärnfuran så skedde det med kunnande och omsorg för att få ett långlivat och vackert fönster. Träet i gamla fönster är så bra, att du måste ha stor tur om du ska råka träffa på ett lika bra utgångsmaterial i nya fönster. Det är orsaken till att det oftast blir lönsamt att renovera gamla fönster.

30-tals fönster varsamt renoverade och återställda till nyskick.

30-tals fönster varsamt renoverade och återställda till nyskick.

Så här utför vi en fönsterrenovering

En översikt på hur vi renoverar fönster. Det finns ytterligare arbetsmoment i en fönsterrenovering som inte visas här.

Fönsterskydd och fuktkontroll

montering-av-fonsterparaplyFörst sätter vi upp fönsterskydd för att skapa ett bra inomhusklimat runt karmen. Vintertid kompletterar vi med värmefläkt. Fuktkvot kontrollmäts i träet.

Demontering

markning-av-fonsterKontroll och riktning av gångjärn och justering vid behov. Bågarna som ska lyftas ner märks upp.

Beslag

hornbeslagTrasiga och rostiga beslag byts ut. Hörnbeslagen rostskyddsmålas och färdigstryks två gånger.

Kittborttagning

kittborttagningGammalt fönsterkitt tas bort till rent trä och glas. Tekniken för borttagning av den gamla fönsterkittet anpassas till fönsterbågens och kittfalsens utformning.

Färgborttagning

slipning-av-fargFärgen avlägsnas genom skrapning och slipning i träets längdriktning. Hörn och kanter avrundas. Bearbetade ytor finputsas och rengjorda ytor torkas av.

Trälagning

tralagningSamtliga fönsterbågar och karmar undersöks för att dokumentera ev. skador.

Kittning av fönster

kittning-av-fonsterKittfalsen rengörs och nytt fönsterkitt appliceras.

Olja och Grundfärg

grundmalningTrärena ytor behandlas med grundolja och ändträt på fönstret behandlas särskilt noga

Målning

fonstermalningMålning av fönsterbågar och karm utförs 2-3 gånger med godkänd fönsterfärg.

Montering

fonsterjusteringAlla beslag återmonteras och justeras i samband med upphängning av fönsterbågen. Funktion kontrolleras. Lås och gångjärn smörjs med olja.

Tätlist

fonstertatningslistTätningslister monteras och låsen justeras så det går lätt att öppna och stänga dom nyrenoverade fönstren.

Klart för leverans

fonster-klara-for-leveransSlutresultatet talar för sig.

En offert från oss är alltid kostnadsfri.

Boka ett kostnadsfritt hembesök här.