Detaljrikedom i gamla fönster – om fönstrets delar

Äldre träfönster består av en hel rad med olika detaljer och delar, som tillsammans skapar en helhet som gör fönstret funktionellt och hållbart.

Karmen

Träramen som fästs i väggen kallas karm. Den ska placeras med stor omsorg. Förr var karmen platsbyggd, liksom resten av fönstret. Det gör att en gammal karm är infäst och anpassad efter precis den plats den är monterat på.

Bågen

Bågen som håller glasrutorna på plats och skapar innerfönstrets ram är på äldre fönster ganska tunn och tillverkad av kärnvirke. I ett fönster kan det finnas en eller flera bågar, allt efter hur fönstret är uppbyggt. Flera bågar kan utgöra ett fönster och delas av med mitt- och tvärposter. Ett fönster kan också ha en eller flera bågar för de yttre fönstren och en eller flera bågar för de inre fönstren. Det var gamla tiders sätt att skaffa god isolering i fönstren, något som idag inte alls behövs med isolerfönstrens intåg på marknaden.

Mitt- och tvärposter

Posterna som monteras i fönstret för att bära upp flera bågar är kraftigt tilltaget så att det håller för stora belastningar. Mitt- och tvärposter är vanligt förekommande i större fönster från 1600-talet och framåt. Det är ett praktiskt sätt att dela upp ett fönster, så att bågarna inte blir alltför stora och otympliga.

Kittet

Fönsterrutemonteringen är helt beroende av kittet och dess kvalitet. Utsatt som det är, är kittningen också en av de svaga punkterna i ett klassiskt träfönster. Det tar bara några år för kittet att bli hårt och stelt och börja spricka. Då försvinner också isolerförmågan och fönstret blir allt dragigare. Just kittet är därför en av de främsta orsakerna till att ett fönster behöver renoveras.

I riktigt gamla fönster kan man se att glasrutan enbart är infäst i en fals i bågarna. Det gjorde fönstret dragigare, då kittet verkar som isolering i skarven. Så var också fönstren små, och glas en raritet man var rädd om. Idag går det att täta sådana fönster, om de finns kvar i byggnaden, så att de fungerar många år till. I alla fall om inte träet har blivit murket. Här behövs en riktig expert som kan renovera varsamt.

I moderna fönster används inte kitt, utan ofta limmas rutorna ihop till isolerfönster och tätningslister av silikon eller annat samt distanslister skyddar skarvarna mellan båge och glas. Så byggs ett modernt fönster upp, helt utan spröjs. Spröjs kan i och för sig sättas dit för syns skull.

Blyinfattningen

Före träspröjsens tid var det blyinfattadefönster som gällde. Blyinfattningen i sig var väldigt mjuk så den förstärktes gärna med träkvistar av rönn eller med stormjärn. När de mer hållbara träspröjsen gjorde entré blev istället blyinfattade fönster vacker kuriosa. Än idag ser vi ofta blyinfattade fönster, inte minst på kyrkobyggnader och vissa ladugårdar.

Träspröjs

Träspröjsens viktiga uppgift att hålla ihop flera glasrutor till ett helt fönster hade sina förklaringar. Det var svårt att skapa hållbara glasytor stora nog för ett helt fönster. Å andra sidan är många förtjusta i träspröjsen och det utseende som dessa ger ett fönster. Så även om de inte har någon praktisk funktion, och inte heller haft någon praktisk funktion sedan slutet av 1800-talet har de ändå använts flitigt.

Hörnjärn

Hörnjärnen var på äldre fönster en viktig detalj för att hålla fönstret stadigt. Gångjärnen var länge helt vanliga gångjärn där fönstret lätt kunde hakas på eller av. Idag är hörnjärn ett minne blott.

Beslag

Beslag som håller ihop kopplade fönster, beslag som håller stängt eller kan hålla fönstret öppet utan att slå igen är några nog så viktiga detaljer på fönstret. Utseendet och vilken funktion beslagen har haft varierar enormt mellan olika typer av fönster, och under olika tider.

Innanfönster

Två fönster isolerar dubbelt så bra som ett enkelfönster. Under 1800-talets första del gjorde innanfönstret succé, men användes till en början bara under vinterhalvåret. Innanfönstret öppnades inåt, medan ytterfönstret öppnades utåt.

Kopplade fönster

Hundratalet år senare (under 1920-talet) blev de kopplade fönstren populära. De var inte minst enklare att hantera då det gjorde de enklare att hantera fönstret. Fönstren öppnades inåt och mittposten lyser med sin frånvaro.

scroll to top