Gamla fönsters isolerförmåga inte så illa som många tycks tro

Ett av de stora hoten mot gamla fönster är jakten på det energisnåla huset. Fönster är och förblir en svag punkt för insläpp av kyla, vilket gör att det är frestande att byta ut gamla dragiga fönster mot nya när uppvärmningskostnaderna känns höga. Det är också något som rekommenderas av många förståsigpåare.

Men är det alltid det enda möjliga? Vi på Fönsterverkstan menar annorlunda. I många fall går det att få ekonomi i att renovera de gamla fönstren, istället för att byta ut mot nya. I alla fall om vi tittar på helheten när det kommer till miljö och ekonomi. Dessutom är kulturvärdet i gamla fönster något som inte ska underskattas.

Kostar att byta

Det kostar att byta ut fönster. Om ett fönster dessutom ska ha en speciell storlek och vara av en viss design rinner slantarna gärna iväg. Specialanpassat är dyrt. Om fönstren är stora och eller udda i sin form kan det verkligen vara läge att kika på om de gamla fönstren inte borde få en andra chans i alla fall. Ett byte av design förfular dessutom ofta huset rejält, och att hitta samma kvalitet blir inte lätt.  Dessutom kan vi alltid fundera på vilken typ av miljötänk vi använder oss av när vi byter ut något väl fungerande till något nytt, bara för att vi tror det är bättre.

Ventilationen störs

Ett äldre hus har byggts upp utifrån tanken om självdrag. Här har byggherren tagit hänsyn till att det drar från fönstren, och nyttjar detta för att få en väl ventilerad byggnad.  Ett byte till helt täta fönster kommer i många fall att leda till ett hus med stillastående luft. Då måste man i sin tur lägga ner pengar och energi på att skapa nya inlufttag för att åter få en god ventilation. Även denna kostnad måste läggas på för att få fram den totala kostnaden/sparandet vid ett byte av ett fönster.

Kulturvärdet

Den hantverksskicklighet som står att finna i gamla fönster är ovärderlig. Att vara rädd om det gamla genuina är att vårda vår kulturhistoria. När fönstren väl kastats, går de inte att återskapa hur som helst.

Går att göra mycket

Det finns sätt att skapa välisolerade fönster, utan att för den skull kasta bort det fina hantverk de gamla fönstren är. En extra glasskiva, tätningar och andra insatser kan ge en minskad uppvärmningskostnad för mycket mindre pengar än vad ett fönsterbyte kan ge. Kom in och fråga oss efter råd, så hjälper vi dig att finna lösningarna för just ditt hus.

scroll to top