Underhåll av träfönstret

Ett träfönster behöver underhållas. Ibland behövs ett lite mer omfattande renoveringsarbete. Oavsett i vilket skick fönstret verkar vara i lönar det sig nästan alltid att renovera upp det. Bakom den så nedslitna ytan döljer sig nämligen nästan alltid kärnvirke av högsta slag.

Kitta om

När kittet börjar spricka och/eller lossna är det hög tid att kitta om fönstret. Det brukar behövas vart femte till vart tionde år, lite beroende på hur mycket väder och vind fönstret får utstå. Först måste gammalt kitt tas bort, och ytorna slipas helt rena. Är fönsterkittet riktigt dåligt måste allt kitt tas bort. Om fönstret däremot underhålls noggrant och ofta, behöver bara de delar som är dåliga kittas om. Det lönar sig således att kitta om ofta.

Sedan grundmålas falsen med en oljefärg i förtunnad form för att sedan kittas om. Det finns idag två olika typer av kitt att välja mellan. Det klassiska kittet har en bas av linolja, medan den mer moderna formen består av syntetiskt kitt. Linoljekittet torkar långsamt, men det är ju klassiskt och alltid lika hållbart.

Måla om

En omkittning kräver också i regel att åtminstone utsidan på fönstret också målas om. Själva kittfalsen behöver alla gånger målas om när kittet bytts ut, och då är det lika bra att måla om hela bågen. Resultatet blir snyggast så. Vilken färg som bör användas är en fråga för sig.

Linoljefärg är och förblir en klassiker för den som verkligen vill hålla huset klassiskt. De flesta som renoverar äldre byggnader håller sig till detta lika klassiska som väl fungerande alternativ. Andra typer av oljefärger kan ibland vara okej, beroende på de förutsättningar som råder i det enskilda fallet.

Beslagen

De flesta beslag går att renovera upp till forna tiders glans även om rostenangripit dem. Rosten tas bort och beslagen målas sedan om i valfri kulör. Ibland är de tyvärr så illa däran att det är bättre att byta ut dem. Glädjande nog är det ganska lätt att få tag på identiska kopior i handeln.

Murkna delar byts ut

Även om vissa delar av fönsterbågen fått röta, är det en bra idé att försöka byta ut de murkna partierna snarare än att byta ut hela bågen. Ofta är nämligen träet i bågen av så god kvalitet, att det håller länge ändå. I gamla fönster har i allmänhet bästa kärnvirket använts, ett virke som håller år efter år, bara det sköts om som sig bör. Enbart de riktigt murkna delarna behöver bytas ut.

Viktigt med omsorg

Att renovera ett fönster kräver noggrannhet och kunskap. Om fönstret behöver mer än en enkel omkittning av delar på fönstret är det säkrast att lämna in fönstret för reparation. Det är här vi på Fönsterverkstan tar vid. Vi renoverar upp fönstret så att det ser ut som nytt igen.

scroll to top