Tradition och kunskap i fönsterverkstan

Att byta ett fönster på en gammal byggnad görs inte gärna hur som helst. Förr byttes gamla fönster ut mot nya. Idag väljer de flesta ägare av äldre hus istället att renovera originalfönstren när så är möjligt. Och det är det nästan alltid. Fönster av äldre modell är tillverkade av högsta kvalitet.

På Fönsterverkstan hjälper vi dig att bevara den kulturhistoriska skatt dina gamla fönster representerar.  Vi renoverar och återställer fönstren så att ditt hus förblir genuint, hållbart och energieffektivt för lång tid framöver. Vi använder oss av väl beprövade tekniker och har den hantverksskicklighet som krävs för att lyckas, även när fönstret behöver omfattande renovering.

scroll to top