Gamla fönster – en del av husets ventilation

Dragiga gamla fönster är väl bara till ondo? Det är lätt att tycka det i ett tidevarv då byggnadstekniken på många sätt skiljer sig från dåtida. Men att ha fönster med glipor där luften kan smita in, är också något som man räknade med förr. Då fanns inte mekanisk ventilation, och ventilationsdon ansågs ofta onödig. Det fanns ju naturliga ”lufthål” som försåg huset med den luftning som så väl behövs för att huset ska må bra.

Det drag fönstren gav är ofta det enda inluftstaget som gamla hus har. Skorstenen fyllde sedan funktionen att dra ur luft ur huset igen. En risk med att byta fönster i ett gammalt hus är därmed att inluften stoppas. Då blir luften snabbt stillastående och ohälsosam för såväl människor som huskropp.

Samma problem med ventilationen kan uppkomma vid en tätning av de gamla fönstren. Om det blir för tätt, blir ventilationen snabbt otillräckligt. Detta går att lösa på flera olika sätt, där ett friskluftintag under fönstret är ett av alternativen.

Undrar du hur du kan garantera en bra ventilation i ditt gamla hus, när fönstren tätas? Kontakta då oss på Fönsterverkstan.

 

scroll to top