Glasbyte med kulturglas

I gamla hus tycker man ofta att moderna glas sticker ut från de äldre befintliga glasen i fönstren.  Då kan man använda kulturglas. Kulturglas är ett samlingsnamn för glas som ser äldre ut.  Kulturglas finns både som nytillverkat och glas som är urplockat från äldre kulturfönster.

scroll to top